דעקן

When I search online for a base verb such as shteln, haltn, etc., the results show what appear to be ALL of the prefixed verbs using that base verb.

In the case of dekn, the search results show many prefixes with dekn, but NOT badekn nor fardekn.

I would have thought the computer algorithm would easily find and show all the prefixes for a given base verb.

Does anyone know why not all results are shown? If the issue can be easily fixed?

David

אות

If one searches for the plural, one doesn't get אות at all

הירזשען

איך האב געפונען טאקע אין עטליכע געדרוקטע מקורים נוצנדיג אט א דעם ווארט אויך ווען מען וויל באשרייבן דעם קול פונעם אייזל, און ניט נאר פון דעם פערד. מיר דאכט זיך אז עס איז ניט אזוי שווער אזוינס צו זאגן, ווייל אזעטקענע דערשיינונגען געפינען מיר דאך אויך ביי אנדערע שפראכן, און דערפאר איז עס גארניט שווער אויסצודריקן זיך אזוי.

כאַפּער

Another use of khaper: foygl/feygl/toybn-khaper. As in bird/dove-catcher. Jacob Kreplak has a story entitled "der feygl-khaper." And toybn-khaper is mentioned in the Sutzkever poem "dermonung vegn brunem bay mayn khate lem viliye" in tsviling bruder.

טעסט

Grusn!
How does one say 'test' when a person is tested in some moral quality? like their honesty is tested? or integrity?
a dank

לעכלער

What is a feminine punch??

סצענאַר

Rumor has it that this can also mean theatrical script?

צוגעטאַקעװעט

I'm translating a 1926 Sholem Asch story in which the unknown word צוגעטאַקעװעט is used. Any ideas? The context is that a group of youngsters are speaking with an older man, they leave the conversation and say essentially "yeah, yeah, yeah." In Yiddish, this is: "יאָ, יאָ, יאָ." האָבן מיר איהם פֿון דער װײַטענס צוגעטאַקעװעט, און איהם איבערגעלאָזט מיט דעם שפּרוך פֿון "נאַטהאַן דער װײַזע" און מיטן קאַפֿע-הױז.

נאָך

How about pronoun / adjectival pronoun meaning more?

casserole

Is there a specific word to designate casserole meaning covered dish - the kind of food offering which Americans bring in covered dishes (made of china, glass or metal) as contributions to group pot luck suppers, picnics, etc.

Fan seems too broad, too general a term.

Pages

Subscribe to Verterbukh RSS