שום

In Yehoash's Tanakh, we came across this word (without 'keyn' and without 'on a' before it). Neither your dictionary nor Weinreich's showed the meaning.
We did find it in Harkavy's dictionary: any
Even if that meaning is now obsolete, I think your dictionary should include that meaning and show the status as obsolete.

VITVE ET GEBRIDER ROM ?

The title page of a 1906 Vilna publication from the famous Romm Press reads DRUKERAY FUN VITVE ET GEBRIDER ROM.
What exactly does VITVE mean? Is this a slavicism? In Hebrew, the press is "ALMANAV V'AKHAV ROM," and the usual English translation of this press is, "the Widow and the Brothers Romm."

זעמשער

"(פון פאַך איז ברוך בצלאל געװען אַ זעמשער (הענטשקע-מאַכער"

אַז רחמיאל דער זעמשער מאַכט אַן אויוון קריגט ער שֺכר-לימוד"

פֿון די אויבן געבראַכטע זאַצן און אַנדערע איז קלאָר אַז 'זעמשער' איז אַ פֿאַך, נאָענט צו 'גאַרבער'. און האָט גאָרנישט צו טאָן מיט מעבל

משוגען

Shouldn't the ayen be marked with the half-circle thingee (as in the pronunciation)?

מיש־… מישקעבאַבעל

What do people think about this word? A new Yiddish word? In the US it's used quite often (mishkababel / mishkebabel), but when I search it in Yiddish almost nothing. Is this a new Yiddish word? Or a pseudo-Yiddish word (like "klotz" in American English)?

Etymologically, it makes sense--mish is a mix in German, and babel is a mix in Hebrew. So one could expect something like מישגעבבלט, but I don't find anything. Thoughts?

For me, this is a very common word I hear among US Jews.

אַפּיטרופּוס

סע דאַכט זיך מיר אַז דאָס מערצאָל זאָל זײַן ,,אַפּיטרופּסים'', ניט „אַפּיטרופּוסים“.

איינכליאפן זיך

This verb which has both a German prefix and a Slavic stem is not found in your verterbichel and means "to fall in love" with a somewhat derogatory connotation.

לרובֿ

Also: "mostly."

שעפֿעריש

אינטערעסאַנט אַז דער געװוּנטשענער אױסלײג דאָ װערט פֿאַרשריבן װי ""שאַפֿעריש", װײַל איך הער און לײען שטענדיק נאָר "שעפֿעריש" אומעטום.

אײַנשטעלן

Also: זיך אײַנשפּאַרן. From Zelmanyaner:

פֿעטער זישע האָט זיך אָבער אײַנגעשטעלט און בשום-אופֿן ניט געװאָלט דערלאָזן עמעצער זאָל געניסן פֿון זײַן אײדעם.

Pages

Subscribe to Verterbukh RSS