צוצוהערן

I came across the following phrase in a forverts article:

עס געפֿעלט ס׳רובֿ אַמעריקאַנער ניט זיך צוצוהערן צו לידער...

What does the second 'tsu' add/mean in tsutsuhern?

Dovid

פֿאַרזינדיקן

And פֿאַרזינדיקט as an adjective -- seemingly meaning the same as זינדיק.

פֿאַרגעסונג

also פֿאַרגעסנהייט!

פֿרעמד

This is an interesting word. I have come across it in a non-yiddish context a couple of times. When I look it up in Merriam Webster online, because I recognize the Yiddish word, I am told :

Definition of fremd
1 now chiefly Scottish : foreign, unfamiliar
2 now chiefly Scottish : not belonging to one's own family or household : unrelated
— fremdly adverb
— fremdness noun, plural -es

עיקר

y a t il beaucoup de mots yiddish commençant par EI comme eikr?
c'est réellement un problème pour changer le translittéré en yiddish (pas de alef muet, pas de double iud)

װידמען

Looking up vidmen, it says "farglaykh װידמענען זיך,

but that can't be found.

דרעמל

No plural? A baby can't take "three naps in one day"?

װאַלצאַרניע

also וואַלצאָווניע as in Polish (walcownia) -- see Rakhmiel Bryks די וואָס זײַנען נישט געבליבן page 14.

קרױט

"a flokn in a kroyt"? "a stick in a cabbage"?

Pages

Subscribe to Verterbukh RSS