ליכװע

Anyone have a source for this word? It appears that it has to do with banking and exchange rates, but the definition of "usury" doesn't quite cover it.

שידס-געריכט

פון דייטש:
schiedsgericht

לפֿי־ערך

I think also "proportionally"! An example from google books: "Veynik frume yidn, lefi erekh, fun Agudes-Yisroel hobn oyle gevezn."

אױסבילדן

also: synonym for oysgeshtaltikn. ex: Zhitlowsky, "Kiyem-haleom," Yidishe kultur Nov. 1938 pp. 3-5: "a bashtimter tsvayg fun der algemeyn-mentshlekher kultur, oysgebildet in an eygener natsyonaler form."

נעזבױם

What to call maple syrup? Three words for maple tree and two words for syrup!

סטײַטש

Does anyone know the origin of this word? Sounds like it could be from Polish or Russian? Interesting that it has so many "meanings," however it seems to me it's an exclamation for anything in the "miracle" or "can you believe" realm.

שׂין אַקעגן סין

‎שׂ:
ס׳ווערט געשריבן ״סין״ אין ״אויסלייג תּקנות פֿון ייִדיש״ פֿון ייִוואָ, ווילנע, 1935
ז׳ 5

זױערשטאָף

I thought this meant acid reflux.

כּלי־זמר

ס׳קען אױך אַרױסגערעדט װערן ״קלײ־זע׳מער״ מיטן באַטײַט מוצוזיקאַשע אינסטרומענטן.

זיבן

װאָס איז זיבן איז אַ ליגן

Pages

Subscribe to Verterbukh RSS