אױסװאָרף

In an interview with a Holocaust survivor I have access to, this phrase is uttered "They were the worst, worse than Germans. They were ausvortz. You know what ausvortz is? The lowest class people." I assume in standard Yiddish ausvortz becomes אױסװאָרץ , but I could not find any match for that word in verterbukh or elsewhere. אױסװאָרף seems like a very close match in meaning. I wonder if since langer fey and langer tsadik look so similar in handwriting if there's a possibility this has been incorrectly transcribed from some handwritten source?

פּירסום

Wonder why פֿאַרפּירסומען (meaning to publicize) is not present. Seems I hear this often, and (per google search) it's been used numerous times in the Forverts in recent years.

מעיין זײַן

Could you please add homonimous form «מעיין» with variant «מעין» with meaning «spring, well» (קוואל). It is included in Yiddish dictionaries of Hebraisms, e.g. that of Pereferkovich (1929, page 173), although without transcription, or Yehoshua (1927, page 165).
The word is used, for example, in Avrom Rechtman's book about Jewish ethnography (יידישע עטנאגראפיע און פאלקלאר, ז.271) within description of Chasidic singing traditions: «מעין נגינה».

פֿעלדז

I've seen this word in a few Sutzkever poems now and I don't think "boulder" or "rock" is quite what he means. In one poem I'm reading now in the Togbukh/Tsviling Bruder, he is addressing an olive tree (he's a poet after all) and writes: "tseshpaltn bistu vi dayn heym der feldz".

פֿאַרלעגנהײט

Also maybe consternation.

בײַסן

Why is it "di hant bayst mir"? Shouldn't it be "mikh"?

מיִען

Seems the phrase זאָל זיך מיִען, said of a departed loved one, I think, to mean "may they intercede [by God] on behalf of us all", belongs as a special phrase to match a search for מיִען, since it does not very obviously match either of the entries מיִען זיך or מיִען זיך פֿאַר.

זױער

chez nous il y a deux sortes de igekes
à la polnaise, en saumure
à la russe, légèrement vinaigré : selon moi : aigre-doux

pour moi, zoyere igekes ce sont les cornichons à la polonaise, à la saumure et pas aigre doux
quel est votre avis

אַרײַנציִען

וועגן דעם ווארט געפינען מיר אז אין ליטע האט מען עס געניצט אויכעט ביים איינסיליען די פאדעם אין נאדל אריין

Pages

Subscribe to Verterbukh RSS