גוראַלניק

There is no translation, although it takes away the worldcount

פּלאַסטיש

More than it does in English, plastic/plastique/plastish in other languages also means pertaining to the visual arts in general.

פֿאַרזאָרגט

or, I think, almost the opposite: having all that one needs! (e.g. from Ven Yash iz gekumen: Ay, hert ir, vos kh’vel aykh zogn, ven mir voltn take gehat seykhl, vi zogt der lyutvak tseylem-kop, ven mayn zeyde volt gevest hobn gehat smekalke, volt er zikh geven opgeshmadt un ikh volt haynt geven a farzorgter goyets.)

ברודער

Let's not forget "ברודער" in the sense of "friend"

געביס

אין אן ארטיקל מיט ביאליסטאקער טערמינען אין צאן-טעכניקעריי האב איך געפונען דעם ווארט "געביס" אויך אין זין פון דעם אופן בייסן פון א מענטשן, למשל ווען א פאציענט בייסט מיט די אייבערשטע ציינער נענטער אדער ווייטער פון די אונטערשטע א.א.וו., ווי ס'איז באקאנט ביי יעדער איינעם
bite
אזוי איז דער ווארט אין איינגליש...

מכשפֿה

I am hearing in a Yiddish literature class that this can also mean "midwife".

געיעג

Is hunt not a verb also. veynikstns geyn af geyeg

אָפּשרײַבן

I think also "hastily jot down," I just saw it used that way in a letter from Vilna.

הײמיש

The definition of היימיש needs to be expanded to include the contemporary meaning of this word in Hasidic Yiddish - to refer to the Hasidic or Haredi community with its particular practices and strictnesses. Perhaps with an underlying sense of "the people we feel at home with".

דור

Azoy zaynen nito dray doyres in a dor ?

Pages

Subscribe to Verterbukh RSS