דערקוטשען

!דאטיוו לרובֿ, דאַכט זיך+

שטובמענטש

mitvoyner iz dakht zikh nit in verterbukh bikhlal! modne!

גוראַלניק

There is no translation, although it takes away the worldcount

פּלאַסטיש

More than it does in English, plastic/plastique/plastish in other languages also means pertaining to the visual arts in general.

פֿאַרזאָרגט

or, I think, almost the opposite: having all that one needs! (e.g. from Ven Yash iz gekumen: Ay, hert ir, vos kh’vel aykh zogn, ven mir voltn take gehat seykhl, vi zogt der lyutvak tseylem-kop, ven mayn zeyde volt gevest hobn gehat smekalke, volt er zikh geven opgeshmadt un ikh volt haynt geven a farzorgter goyets.)

ברודער

Let's not forget "ברודער" in the sense of "friend"

געביס

אין אן ארטיקל מיט ביאליסטאקער טערמינען אין צאן-טעכניקעריי האב איך געפונען דעם ווארט "געביס" אויך אין זין פון דעם אופן בייסן פון א מענטשן, למשל ווען א פאציענט בייסט מיט די אייבערשטע ציינער נענטער אדער ווייטער פון די אונטערשטע א.א.וו., ווי ס'איז באקאנט ביי יעדער איינעם
bite
אזוי איז דער ווארט אין איינגליש...

מכשפֿה

I am hearing in a Yiddish literature class that this can also mean "midwife".

געיעג

Is hunt not a verb also. veynikstns geyn af geyeg

Pages

Subscribe to Verterbukh RSS