ברודער

Let's not forget "ברודער" in the sense of "friend"

Comments

דער עיקר גוטער ברודער, ברודערקע אדער פעטער נוצט מען אין דעם זין, מיין איך...