געיעג

Is hunt not a verb also. veynikstns geyn af geyeg