אָפּשרײַבן

I think also "hastily jot down," I just saw it used that way in a letter from Vilna.

Comments

צו איז נאך פאראן דער בריוו צוטריטליך צום זען? איך וואלט וועלן עם לייענען
א דאנק