האַרמאָשקע

Is this ever used to mean accordion (like Russian гармошка) ?