שפּינװעבס

Another how come no plural?

The entry for shpingeveb also shows no plural, though for simple web, there is geveb(n)

I used shpingeveb(n) when multiple webs were spun.

Comments

דאס איז קאלעקטיוו, דאכט זיך מיר. שפינוועבסן קלינגט מעשה ליטעראט, אבער דער פשוטער פאלק פלעגט אזוי ניט ריידן

Nu, vi zogt men "There are two spider webs in my basement"?

Nit keyn kolektiv, poshet mer vi eyne?

איך וואלט זאגן אז איך זע שפינוועבס אין צוויי ווינקלען, אדער אט איז שפינוועבס און אט איז נאך שפינוועבס. ווי מיר דאכט זיך, קומט אויך ניט אויס צו זאגן "א שפינוועבס", נאר סתם אן דעם "א", און ווען מען רעדט אין אלגעמיין זאגט מען טאקע אז מען דארף די שפינוועבס אפרייסן פון דעם באלקן

s'iz do "dos geveb(n)" far poshet a "web".

a kolektiv toyg vi gornisht az me vil zogn
There's a [spider]web.
Oh, there are two spiderwebs in that corner but only a web in this one.
This particular web; those spiderwebs he just mentioned.
Etc., etc.

Ober a groysn dank farn firleyg.

עס זיינען דאך פאראן אן א שיעור ווערטער אן מערצאל. טאמער ווילט איר יע זאגן "א שפינוועבס", און "איך האב דארטן געזען צוויי שפינוועבס", וואס ארט אייך אז א מאל קומט אויס צו זאגן געוועבן און א מאל שפינוועבס אן דעם נון. כאטש וואס זיי ביידע שטאמען פון זעלבן אפשטאם, אבער פארט-אויב דער עולם האט ניט אזוי גערעדט, איז א קשיא אף א מעשה פאר וואס דא גילט עס ניט

nu, nit keyn kolektiv (vi, lemoshl "elektrye") nor a vort (vi "fentster") vos iz zayn eygene mertsol.

ober s'shteyt nit azoy in di verterbikher. vel ikh haltn mit "geveb(n) gemakht fun shpinen" oder "dos shpingeveb(n)"

"ayer maylntsol ken efsher andersh zayn."

וואס ארט אייך ווי עס שטייט אין די ווערטערביכער? די ווערטערביכער זיינען א הילף צום לערנען. ניט אלץ שטייט אין די ווערטערביכער. איין זאך ווייס איך יע פון די ווערטערביכער-אין אלע איז קיין מערצאל ניטא ביי שפינוועבס. זאל דער פאלק וואס רעדט די שפראך באשליסן ווי מען דארף ריידן