פּריאָם

בעסער „פּריִאָם“ מיט אַ פּינטל אונטערן יוד? ־־ רפֿאל

שטײן

what does "!שטיי" on it's own as an interjection mean?
In the context it seems to mean, "hang on a minute!"
Anyone have any insights?

װאָגלעניש

A Poylish speaker tells me that he uses this term in an extended metaphorical sense "hesitation, waffling about, beating around the bush, neither sh*tting nor getting off the pot. "

שטראָם

I see this word listed in the sense "Scar" here and in Weinreich. What I'm wondering is whether this means "scar" in the sense of a gash in the body, or in a geographical sense as in a steep cliff, or a fissure.

"bagrobt im nayn aleyn in der erd"

ikh vays vus meynt, "gey in drerd."

ober, "bagrobt im nayn aleyn in der erd" ?

קאַפּאָטע

The cross-reference from קאפיטע to קאפאטע misses out on the definition of קאפעטע in Weinreich, meaning "hooves."

דעקן

When I search online for a base verb such as shteln, haltn, etc., the results show what appear to be ALL of the prefixed verbs using that base verb.

In the case of dekn, the search results show many prefixes with dekn, but NOT badekn nor fardekn.

I would have thought the computer algorithm would easily find and show all the prefixes for a given base verb.

Does anyone know why not all results are shown? If the issue can be easily fixed?

David

אות

If one searches for the plural, one doesn't get אות at all

הירזשען

איך האב געפונען טאקע אין עטליכע געדרוקטע מקורים נוצנדיג אט א דעם ווארט אויך ווען מען וויל באשרייבן דעם קול פונעם אייזל, און ניט נאר פון דעם פערד. מיר דאכט זיך אז עס איז ניט אזוי שווער אזוינס צו זאגן, ווייל אזעטקענע דערשיינונגען געפינען מיר דאך אויך ביי אנדערע שפראכן, און דערפאר איז עס גארניט שווער אויסצודריקן זיך אזוי.

כאַפּער

Another use of khaper: foygl/feygl/toybn-khaper. As in bird/dove-catcher. Jacob Kreplak has a story entitled "der feygl-khaper." And toybn-khaper is mentioned in the Sutzkever poem "dermonung vegn brunem bay mayn khate lem viliye" in tsviling bruder.

Pages

S'abonner à Verterbukh RSS