װידמען

Looking up vidmen, it says "farglaykh װידמענען זיך,

but that can't be found.

דרעמל

No plural? A baby can't take "three naps in one day"?

װאַלצאַרניע

also וואַלצאָווניע as in Polish (walcownia) -- see Rakhmiel Bryks די וואָס זײַנען נישט געבליבן page 14.

קרױט

"a flokn in a kroyt"? "a stick in a cabbage"?

אונטער אייכל

signification de l'expression אונטער אייכל

װידער אַ מאָל

Strange that when I search for װידער אַ מאָל I only get this entry: װידערהאָלן. Which led me to think that this phrase wasn't in the dictionary. This was confirmed further when I looked up straight װידער and still didn't find װידער אַ מאָל. Only once I looked up מאָל, did I see װידער אַ מאָל. I wonder if there is something wrong with the search algorithm on this website that it wouldn't take me to מאָל and only to this random entry װידערהאָלן. The website really should have taken me to מאָל to find what I was looking for.

געשװינד

In the Khanuke song 'Oy Khanuke', does 'geshvinder' mean 'faster' -- or is the 'er' suffix incorrect (and perhaps inserted solely to rhyme with 'kinder')?

אומװעג

עס וואלט זיכער צוניץ קומען צוצוגעבן דעם אויסדרוק "מאכן אן אומוועג", וואס איז גלייך צו אנלייגן וועג

עלטערן

A word, genderless, for "parent"? As in "You must bring a permission slip signed by a parent"?

שפּינװעבס

Another how come no plural?

The entry for shpingeveb also shows no plural, though for simple web, there is geveb(n)

I used shpingeveb(n) when multiple webs were spun.

Pages

S'abonner à Verterbukh RSS