אײַנשטעלן

Also: זיך אײַנשפּאַרן. From Zelmanyaner:

פֿעטער זישע האָט זיך אָבער אײַנגעשטעלט און בשום-אופֿן ניט געװאָלט דערלאָזן עמעצער זאָל געניסן פֿון זײַן אײדעם.

ביוראָ

surprised no gloss for ביראָ

חלשן

An acquaintance asked me about the use of חלש in Jewish English. She grew up understanding her family's usage of it to mean "cringe with embarrassment"; but friends tell her it really means "to faint with delight" (overlapping with the semantic range of "kvell"). I note that neither of these is exactly included in the definitions here. What can anyone add or clarify about the uses of this word either in Yiddish or Yinglish?

באַנג טאָן

"now I feel sorry him" needs a for

שמשׂ

Does anybody know why it's with a sin?

העפֿט

When a word, as heft here, shows two definite articles, does this mean:
1. some people use one and some another, or
2. one uses one form in certain contexts and the other one in other contexts?

I assume it is #1 above, but I'm not sure.

Dovid

הפֿקר

I've been getting stuck on how to translate this word and I think often "adrift" is the solution.

פּריאָם

בעסער „פּריִאָם“ מיט אַ פּינטל אונטערן יוד? ־־ רפֿאל

שטײן

what does "!שטיי" on it's own as an interjection mean?
In the context it seems to mean, "hang on a minute!"
Anyone have any insights?

װאָגלעניש

A Poylish speaker tells me that he uses this term in an extended metaphorical sense "hesitation, waffling about, beating around the bush, neither sh*tting nor getting off the pot. "

Pages

S'abonner à Verterbukh RSS