פֿאַרלעגנהײט

Also maybe consternation.

בײַסן

Why is it "di hant bayst mir"? Shouldn't it be "mikh"?

מיִען

Seems the phrase זאָל זיך מיִען, said of a departed loved one, I think, to mean "may they intercede [by God] on behalf of us all", belongs as a special phrase to match a search for מיִען, since it does not very obviously match either of the entries מיִען זיך or מיִען זיך פֿאַר.

זױער

chez nous il y a deux sortes de igekes
à la polnaise, en saumure
à la russe, légèrement vinaigré : selon moi : aigre-doux

pour moi, zoyere igekes ce sont les cornichons à la polonaise, à la saumure et pas aigre doux
quel est votre avis

אַרײַנציִען

וועגן דעם ווארט געפינען מיר אז אין ליטע האט מען עס געניצט אויכעט ביים איינסיליען די פאדעם אין נאדל אריין

דערקונדיקן

R' Aharon Shmuel Tamares uses this word (in daytshmerish form, ערקונדיגן) several times in his autobiographical essay (available in Yiddish in the anthology פּציפיזם לאור התורה) to mean "to find out, realize" -- probably he's confusing it with the German word "erkunden" -- but just worth noting, in case other Yiddish authors make the same substitution.

צװישנאמונהדיק

Is it then correct to translate "Interreligious/Interfaith Dialogue of Schwerin" as follows?
צװישנאמונהדיק דייאַלאָג פון שווער
or
צװישנאמונהדיקער דייאַלאָג פון שווערין ‪

is it but also possible to say
אינטער־רעליגיעזער דייאַלאָג פון שווערין

Regards
Haiko

װאַלטן

you have omitted
Oy Gevalt!

יאַרמלקע

Does anyone know what a שאַרפֿע יאַרמלקע would mean? (Chaim Gravitser Vol 1 p89 (context doesn't help too much). It's a description of an old shoykhet -- his emotional role in the community dynamic, somehow.

Pages

S'abonner à Verterbukh RSS