בלאָנדזשערײַ

דער ווארט געפינט זיך ניט ביי הארקאווין אבער אן אנדער ווארט שטייט יע ביי אים-געדריי (אדער געדרייעניש) און אין דעם ווערטערבוך האט מען טאקע געבראכט דעם ווארט געדריי, נאר מיט אנדערע טייטשן, און ניט די זעלביקע טייטש ווי ביי הארקאווי

לעצט

also "latter." Chaim Gravitser Vol II p248

שיסער

Also a smart aleck / wise guy. Chaim Gravitser volume ii p245.

פֿונאַנדערבױען

This word appears in the poem by Alexander Spiegelblatt entitled
Mayn leebshaft vet oyfgeyn foon sney,
which he wrote in September 2008.
We presume he invented this word, and we guess that its
meaning might be something like
"a blossoming from one to another".

Here is a humble approximate attempt
to translate this poem. Others can surely do better.

Mayn leebshaft vet oyfgeyn foon snai.

My loving will appear again

My loving will appear again
when I am no longer nearby.

גאַסנפֿרױ

a Gassnfroj is a prostetutke

לאַסטאױטאָ

א ייד פון ווייסרוסלאנד האט מיר געזאגט אז אין ליטע איז געווען אנגענומען צו
און ניט דאס ווארט אויטא/אווטא "car" זאגן "מאשין" אויפן ענגלישן ווארט
דערפאר וויל איך וויסן ווי עס וועט שפילן א ראלע ביי אנדערע ווערטער וואס נוצן אויך דאס ווארט "אויטא/אווטא", צי די ליטוואקעס האבן אפשר אויך געזאגט מיט דער וואריאציע פון "מאשין". א שטייגער-לאסטמאשין, שלעפמאשין, לעשמאשין, מיסטמאשין. ווער ווייס אפשר וועגן מיין דילעמע

אױטאָ

א גוטן אלע! איך האב געוואלט וויסן אויב עס איז פאראן א ייד וואס קען יידישע דיאלעקטיק און וואס קען מיר העלפן מיט אט דעם ווארט, ווי אויך מיט אלע אנדערע ווערטער וואס הייבן זיך אן מיט "אוי", אין וועלכע געגנטן פלעגט מען עס זאגן "אוו", א שטייגער-אווגוסט, אווטא, אווטאמאטיש, אווטאנאמיע, אד"ג, ביטע לאזט מיר וויסן וואס איר ווייסט וועגן דעם

האָצקע

Is AK in the expression shown at this entry a real word -- or is it a typo?

קלפֿי

אַן אַנדער וויכטיקער טײַטש פֿון דעם ווערטערבוך פֿון לשון־קודש־שטאַמיקע ווערטער אין ייִדיש

קהילה־וואַלן, אַקט פֿון אויסקלײַבן אַ גבאי אָדער אַ פּרנס אד"גל

Another important meaning from the Dictionary of Loshn-Koydesh-Origin Words in Yiddish:

kehillah elections, act of choosing Jewish community or synagogue officials (gabe, parnes, etc.)

דאָס ציגײַ'נערל

I'm a bit confused by today's word of the day. It describes a pocketknife with a wooden handle. Yet, the same word has the definition of Gypsy. Am I missing something ?

Word of the Day
ציגײַ'נערל דאָסneuter noun (עךplural) ציגײַנערbase of diminutive דימalso pocketknife with a wooden handle

ציגײַנער דערmasculine noun (—plural) פֿעמ קעfeminineGypsy, Rom

Pages

S'abonner à Verterbukh RSS