פֿאַרפֿעלן

Falkovich uses it to mean "omit." e.g. pp. 326-9 of his "yidish: fonetik, grafik, leksik un gramatik."

Commentaires

ditto zaretski in praktishe yidishe gramatik p.212