קלעפּצעטל

I'm curious to know if this word can be found in classic Yiddish literature. Apparently, this English word "sticker" has been around for about 150 years. Was it also being used in Yiddish writings at that time?

Commentaires

עס זעט טאקע אויס אז איר זייט גערעכט-איר'ט אין דער ליטעראטור (זיכער פארן חורבן) אין ערגעץ ניט געפינען אזוינס. דאס איז ווי עס זאכט זיך אויס א נעאלאגיזם פון די לעצטע יארן.