דאַנק

comment répond on "de rien" après merci

Commentaires

après אַ (שײנעם) דאַנק
on répond נישטאָ פֿאַר װאָס