בײַסן

Why is it "di hant bayst mir"? Shouldn't it be "mikh"?

Commentaires

It's not unusual to use the dative for an "experiencer".
compare
es tut mir vey di hant.
es bayst mir di hant.

But I agree, the contrast between "es bayst mir di hant" and "es bayst mikh" is very interesting ...

ביי ליטוואקעס איז עס קיין מאל ניט קיין שאלה, ווייל א ליטוואק האט ניט קיין ווארט "מיך" און "דיך" אין זיין לעקסיקאן, נאר אלעמאל מיר און דיר