קלפֿי

אַן אַנדער וויכטיקער טײַטש פֿון דעם ווערטערבוך פֿון לשון־קודש־שטאַמיקע ווערטער אין ייִדיש

קהילה־וואַלן, אַקט פֿון אויסקלײַבן אַ גבאי אָדער אַ פּרנס אד"גל

Another important meaning from the Dictionary of Loshn-Koydesh-Origin Words in Yiddish:

kehillah elections, act of choosing Jewish community or synagogue officials (gabe, parnes, etc.)

Commentaires

וואס האט איר געוואלט זאגן דערמיט? איר מיינט צו זאגן אז קלפי האט אויך א טייטש ווי קהילה וואלן? מסתמא האט איר ניט אזוי געמיינט, ווייל קלפי איז גאר דאס קעסטל וואו מען לייגט אריין די שטימען