יללה

Maybe also howling winds? Malka Lee Durkh Kindershe Oygn p11 "Mayn shtetele Monastritsh...mit zaverukhes un yeloles, mit glitshberg un krishtolenem ayz..."