זונענברען

So I wonder, if a zunenbren is a suntan, what word would one use for a sunburn?

Commentaires

אין וויינרייכס ווערטערבוך שטייט אויפן זעלביקן ווארט אז סי'איז דער טייטש פון sunburn