אַפּיטרופּוס

סע דאַכט זיך מיר אַז דאָס מערצאָל זאָל זײַן ,,אַפּיטרופּסים'', ניט „אַפּיטרופּוסים“.

Commentaires

װוּ האָט איר געזען "אַפּיטרופּוס" צי "אַפּיטרופּוסים"? סע שטײט נישט אַזױ אין װערטערבוך, אױף װיפֿל איך זע ...‏