פּאַסכע

קײסעך

שׂין אַקעגן סין

‎שׂ:
ס׳ווערט געשריבן ״סין״ אין ״אויסלייג תּקנות פֿון ייִדיש״ פֿון ייִוואָ, ווילנע, 1935
ז׳ 5

זױערשטאָף

I thought this meant acid reflux.

כּלי־זמר

ס׳קען אױך אַרױסגערעדט װערן ״קלײ־זע׳מער״ מיטן באַטײַט מוצוזיקאַשע אינסטרומענטן.

זיבן

װאָס איז זיבן איז אַ ליגן

אַלץ

I don't see the point of sending you from alemen -> (to) alts when there are differences between them. E.g., "nokh alts" and "nokh alemen" have different definitions.

פֿאָרשפּײַז

דערשלאָגן

I think it's important that there also be a definition given that has to do directly with the verb shlogn -- like "beaten down, crushed, oppressed," something like that. Something more equivalent to the French option of "abattu" given here, which is more in the same semantic field as dershlogn.

Pages

S'abonner à Verterbukh RSS