זעמשער

"(פון פאַך איז ברוך בצלאל געװען אַ זעמשער (הענטשקע-מאַכער"

אַז רחמיאל דער זעמשער מאַכט אַן אויוון קריגט ער שֺכר-לימוד"

פֿון די אויבן געבראַכטע זאַצן און אַנדערע איז קלאָר אַז 'זעמשער' איז אַ פֿאַך, נאָענט צו 'גאַרבער'. און האָט גאָרנישט צו טאָן מיט מעבל

Comments

avade zent ir gerekht az dos hot nisht tsu ton mit mebl! me nitst do "dress" inem zin "to prepare for use". ober "dresser" in dem zin iz take fareltert; mir hobn es ibernumen fun Harkavy. ikh vel dos arumredn mit di redaktorn, un mir veln farbesern dem optaytsh.

שױן פֿאַרבעסערט דעם אָפּטײַטש:‏ (chamois) leather worker