אַנדערש

ברונעם

אומװעג

עס וואלט זיכער צוניץ קומען צוצוגעבן דעם אויסדרוק "מאכן אן אומוועג", וואס איז גלייך צו אנלייגן וועג

עלטערן

A word, genderless, for "parent"? As in "You must bring a permission slip signed by a parent"?

טרעפֿונג

אָנהײבן

שפּינװעבס

Another how come no plural?

The entry for shpingeveb also shows no plural, though for simple web, there is geveb(n)

I used shpingeveb(n) when multiple webs were spun.

רעגולירונג

How come no plural?

Pages

Subscribe to Verterbukh RSS